เทคโนโลยีช่วยเกษตรกรเลี้ยงโลกได้หรือไม่?

หุ่นยนต์ ที่ฆ่าวัชพืชส่งปุ๋ยและพืชผลกำลังนำไปสู่การปฏิวัติเกษตรกรรมครั้งต่อไป

Read More