เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยี เสียงอัจฉริยะ ช่วยเตือนด้านสุขภาพ

ในปัจจุบันนี้นั้น การแจ้งเตือนทั้งด้านสุขภาพ หรือ การแนะนำด้านสุขภาพนั้น ยังมีครอบคลุมได้ไม่เพียงพอ หรือไม่ถึงเพียงพอ จะให้ไปพึ่ง ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ค่อนข้างจะเสียเวลาอยู่พอสมควร สู้ใช้เวลาทำมาหากินยังจะดูดีกว่า

Read More