เกาะ Antikythera ของกรีกเป็นแหล่งที่น่าสนใจ ของนักวิทยาศาสตร์

Antikythera ตั้งอยู่ที่ทะเลสามแห่งมาบรรจบกันเป็น“ หม้อหลอมทางอุตุนิยมวิทยา” ที่คุณสามารถพบฝุ่นจากซาฮาราทีฟราจากภูเขาเอตนาและถ่านจากไฟป่าของแคนาดา

Read More