Coronavirus: YouTube ห้ามวิดีโอวัคซีน Covid-19 ที่ทำให้เข้าใจผิด

YouTube ได้ให้คำมั่นที่จะลบการกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามครั้งใหม่ในการจัดการกับข้อมูลที่ผิด ๆ ของ Covid-19

Read More

เทคโนโลยีช่วยเกษตรกรเลี้ยงโลกได้หรือไม่?

หุ่นยนต์ ที่ฆ่าวัชพืชส่งปุ๋ยและพืชผลกำลังนำไปสู่การปฏิวัติเกษตรกรรมครั้งต่อไป

Read More