เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์และแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็ง สามารถใช้ในการวิเคราะห์ภาพดิจิทัลของตัวอย่างชิ้นเนื้อเนื้องอก ช่วยให้แพทย์จำแนกประเภทของมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว คาดการณ์การพยากรณ์โรค และแนะนำแนวทางการรักษาสำหรับผู้ป่วยเว้นเสียแต่ว่าอัลกอริธึมเหล่านี้ได้รับการปรับเทียบอย่างเหมาะสม

บางครั้งก็สามารถคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือลำเอียงได้การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลทางเนื้อเยื่อวิทยาทางพันธุกรรมและเนื้อเยื่อมะเร็งชุดใหญ่สามารถระบุสถาบันที่ส่งภาพได้อย่างง่ายดาย แบบจำลองซึ่งใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่องเพื่อสอนตัวเองถึงวิธีการจดจำลายเซ็นของมะเร็งบางชนิด ลงเอยด้วยการใช้ไซต์ที่ส่งเป็นทางลัดในการทำนายผลลัพธ์สำหรับผู้ป่วย นำมารวมกันกับผู้ป่วยรายอื่นจากสถานที่เดียวกันแทนการพึ่งพา ชีววิทยาของผู้ป่วยแต่ละราย ในทางกลับกันอาจนำไปสู่อคติและพลาดโอกาสในการรักษาผู้ป่วยจากชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ที่อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวแทนในศูนย์การแพทย์บางแห่งและประสบปัญหาในการเข้าถึงการรักษา