การอักเสบและการแข็งตัวของเลือดที่พบในกรณีที่รุนแรงมากของ Covid-19 อาจเกิดจากแอนติบอดีที่ส่งไปต่อสู้กับโรคที่กระตุ้นการทำงานของเกล็ดเลือดที่ไม่จำเป็นในปอดแอนติบอดีที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นเพื่อป้องกัน Covid-19 นั้นกระตุ้นการทำงานของเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้เลือดอุดตันถึงตายได้ในผู้ป่วยโรคร้ายแรง เกล็ดเลือดเป็นเซลล์ขนาดเล็กที่พบในเลือด

ซึ่งก่อให้เกิดลิ่มเลือดเพื่อหยุดหรือป้องกันเลือดออก แต่ในกรณีที่เกล็ดเลือดทำงานไม่ถูกต้อง อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายการศึกษานี้ใช้แอนติบอดีที่ผลิตขึ้นเพื่อต่อสู้กับสไปค์โปรตีนของ coronavirus จากผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 อย่างรุนแรง และโคลนพวกมันในห้องปฏิบัติการเพื่อทำการศึกษา ทีมงานพบว่าน้ำตาลขนาดเล็กที่พบบนพื้นผิวของแอนติบอดีเหล่านี้แตกต่างจากแอนติบอดีจากบุคคลที่มีสุขภาพดี และเมื่อมีการแนะนำแอนติบอดีที่โคลนนิ่งเหล่านี้ในห้องปฏิบัติการไปยังเซลล์เม็ดเลือดที่นำมาจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี กิจกรรมของเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นสังเกตพบ ทีมวิจัยยังพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดหรือหยุดการตอบสนองของเกล็ดเลือดในห้องปฏิบัติการด้วยการรักษาเลือดด้วยสารออกฤทธิ์จากยาหลายชนิด ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือดหรือการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าอาจเป็นไปได้สำหรับยาที่ใช้ในการรักษาปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อลดหรือหยุดเซลล์ไม่ให้สร้างการตอบสนองของเกล็ดเลือดที่เกินจริง