จีนลดระดับความสัมพันธ์ทางการฑูตกับลิทัวเนีย ไม่กี่วันหลังจากที่รัฐบอลติกอนุญาตให้ไต้หวันเปิดสถานทูตโดยพฤตินัยที่นั่น ลิทัวเนียปกป้องสิทธิในการมีความสัมพันธ์กับไต้หวัน แต่กล่าวว่าตนเคารพนโยบายจีนเดียว สำนักงานแห่งใหม่ของไต้หวันในลิทัวเนียไม่เท่ากับความสัมพันธ์ทางการฑูตอย่างเป็นทางการ แต่อาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างทั้งสองสถานที่

ปักกิ่งถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน แต่ไต้หวันมองว่าตนเองเป็นอิสระ สำนักงานแห่งใหม่นี้ใช้ชื่อไต้หวันมากกว่าไชนีสไทเป ซึ่งเป็นชื่อที่นานาประเทศใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้จีนขุ่นเคือง นี่เป็นด่านหน้าทางการทูตแห่งแรกของเกาะในยุโรปในรอบ 18 ปี ไต้หวันมีพันธมิตรไม่กี่แห่งที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ เนื่องจากแรงกดดันของจีน นโยบายจีนเดียวคือการยอมรับจุดยืนของจีนว่ามีรัฐบาลจีนเพียงรัฐบาลเดียว อย่างไรก็ตาม มันแตกต่างไปจากหลักการจีนเดียว โดยจีนยืนกรานว่าไต้หวันเป็นส่วนที่แบ่งแยกไม่ได้ของจีนเดียวที่จะรวมชาติในวันหนึ่ง