การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกได้พิสูจน์แล้วว่ายากเพราะจริงๆ แล้วเชื้อโรคนั้นเป็นไวรัสสี่ประเภทหรือซีโรไทป์ที่แตกต่างกัน เว้นแต่วัคซีนจะป้องกันทั้งสี่ตัว วัคซีนก็สามารถทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีได้ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาวัคซีนเอาชนะอุปสรรคนี้ ภูมิคุ้มกันของ UNC ได้ตรวจสอบตัวอย่างจากเด็กที่ลงทะเบียนในการทดลองวัคซีนไข้เลือดออก

เพื่อระบุชนิดของการตอบสนองของแอนติบอดีที่จำเพาะ สัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในการทำเช่นนั้น นักวิจัยค้นพบว่ากลุ่มย่อยของแอนติบอดีขนาดเล็กที่จับกับไซต์ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละซีโรไทป์นั้นเชื่อมโยงกับการป้องกันสำหรับนักพัฒนาวัคซีนที่จะต้องพิจารณาเมื่อสร้างวัคซีนไข้เลือดออก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้หลบเลี่ยงมานานแล้ว ซีโรไทป์ของไวรัสเด็งกี่สี่ชนิดคือไวรัสฟลาวิไวรัสที่มียุงเป็นพาหะ ซึ่งแพร่ระบาดในคนหลายร้อยล้านคนในแต่ละปีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะแปซิฟิกตะวันตก แอฟริกา และละตินอเมริกา ผู้ป่วยเกือบ 100 ล้านคนรายงานว่ามีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แม้ว่าไวรัสจะไม่ค่อยเป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ไวรัสสามารถทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลที่เคยติดเชื้อซีโรไทป์เดียว (และหายดีแล้ว) ก่อนหน้านี้ติดเชื้อซีโรไทป์ที่สอง สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแอนติบอดีจากการติดเชื้อครั้งแรกช่วยให้ไวรัสทำซ้ำระหว่างการติดเชื้อครั้งที่สองผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของแอนติบอดี วัคซีนไข้เลือดออกกระตุ้นการตอบสนองของแอนติบอดีที่ถ่วงน้ำหนักต่อซีโรไทป์ของไวรัสเด็งกี่ชนิดเดียวสามารถเลียนแบบปรากฏการณ์นี้ได้